Scór na nÓg   29/10/2019

Scór na nÓg

Is mian le Scór a bheith dílis do mhianta Chumann Lúthchleas Gael agus tacaíocht bheo a thabhairt do rincí, ceol agus amhránaíocht thraidisiúnta na hÉireann agus do na gnéithe eile a bhaineann lenár gcultúr dúchasach. Déantar sin trí chomórtais eagsúla a reachtáil ag leibhéil ógónaigh do phaistí a tá faoi 17 ar an 1ú Eanáir 2020.

Seo a leanas líosta na Comórtais: Rinnce Foirne, Amhranaíocht Aonair, Aistriseoireacht/Scéalaíocht, Bailéad Ghrúpa, Léiriú Stáitse, Ceol Uirlise, Rince Seit agus Trá na gCeist.

Má tá suim agat bí I dteagmháil liom : mickmoriarty1@gmail.comScór na nÓg seeks to advance the aspirations of the GAA to actively promote and support traditional Irish dancing, music, song and other aspects of Irish culture. This is done through organising a range of youth competitions to children who are under 17 on the 1st January 2020.


The following is a list of competitions: Céilí or Figure Dancing, Solo Singing, Recitation/Storytelling, Ballad Group, Stage Presentation, Instrumental Music, Set Dancing and a Table Quiz.


If you’re interested in helping or putting teams together please contact me: mickmoriarty1@gmail.com


CÉARD É SCÓR / WHAT IS SCÓR? 


Scór combines all the colour and rivalry of Gaelic Games with the social/fun element of Ireland’s traditional past-times. The competition was established by the GAA in 1969 with the aim of promoting Ireland’s traditional past-times and culture while offering club members the chance to meet up, have fun and represent their club during the winter months while Hurling, Football, Handball, Camogie, Ladies Football and Rounders had ceased.


There are 8 events/disciplines in Scór that cover all aspects of Irish culture,
Figure/Céilí Dancing, Solo Singing, Recitation/Storytelling, Ballad Group, Novelty Act, Instrumental Music, Set Dancing and Quiz. The competition is divided into two age levels, Scór na nÓg for people under 17 years and Scór Sinsir for those over 17 years of age.


Please contact mickmoriarty1@gmail.com if you can help organise any of the above events or have children interested in participating,facebook twitter youtube