NAAS GAA CELEBRATES Seachtain na Gaeilge   01/03/2017

NAAS GAA CELEBRATES Seachtain na Gaeilge the promotion of the Irish Language.


Foclóir agus Na Frásaí
Tír gan teanga, tír gan anam !
An Ghaeilge ar an bPáirc/ ag an Seisiún Traenála


Foclóir Irish on the Field/ at the Coaching Session


Na Maoir/ Na hOifigigh – The Match Officials


An reiteoir-The referee


An fear line- The linesman


An maoir chuil – The umpires


An maor line- The sideline official


Na Foirne – The Teams


Tosaí – Forward


Cúlaí- Back


Cosantóir- Defender


Cúl Báire- Goalkeeper


Bainisteoir – Manager


An fhoireann eile- The opposition


An fhoireann bhaile- The home team


Na cuairteoirí – The visitors


An lucht tacaíochta- The supporters


Téarmaí Spóirt- Sporting Terms


Saorchic- A free kick


Feall – A foul


Ruathar aonair – A solo run


Cúl- A goal


Cúilin – A point


Seachaí – A wide


Ar fóraoil – It went wide


Liathróid – A ball


Cic éirice – A penalty


Peil Ghaelach – Gaelic Football


Peil na mban – Ladies’ Football


An Cluiche- The Game


An chéad leath – The first half


An dara leath – The second half


Gaoth láidir – A strong wind


Cluiche dúshláin/ cairdiúil- A challenge game


Cluiche sraithe - A league match


Cluiche craoibhe – A championship match


Comhscór – A draw


Athimirt – A replay


Roimh an gCluiche - Before the Game


Buafaimid é seo – We are going to win this!


Rinneamar roimhe é – We did it before!


Amach linn – Away we go!


Maith sibh, a chailiní ! - Come on girls!


Is féidir an lá a thabhairt linn – We can win this!


Le linn an Chluiche – During the Game


Tá sí agam - I have it( the ball)


Sin an bealach – That’s the way !


Imeartha go maith – Well played!


Maith thú , a Ainm – Well done, Name!


Maith thú féin - Well done yourself !


Coinnigh ag dul – Keep going !


Pasáil an liathróid - Pass the ball!


Cuir anall í – Pass it across to me!


Cuir anon í – Send it across ( to someone)


Fág agam í – Leave it to me !


Fág aici – Leave it to her!


Ná lig di dul tharat – Don’t let her past you!


Fan léi – Stay / Stick with her !


Le linn an chluiche


Is leatsa í – It is yours!


Is liomsa í – It is yours !


Is linne an imirt – It’s our ball !


Blocáil í – Block it !


Fan siar/ thiar – Stay back !


Fan san áit ina bhfuil tú – Stay where you are !


Ná corraigh - Don’t move !


Imigh suas chun tosaigh – Move up forward !


Imigh thusa suas chun tosaigh – You move up forward !


Fanaigí socair, a chailíní – Settle down, girls !


Coinnigh íseal í – Keep it low !


Cuir isteach go hard í -Send it in high !


Glac an cúilín -Go for the point !


Tabhair aire do dhuine/ Watch or mark your player !


Coimhéad súil ar do dhuine/ do bhean -Watch or mark up !


Cuir uait í – Let it go !( the ball)


Ardaigh/ Tóg an liathróid – Lift the ball !


Cé leis an bhean údai – Whose is that woman/ player?


Cé atá ar an mbean sin -Who’s on that woman/ player?


Gabh ar an mbean sin -Mark that woman/ player !


Fan léi – Stick to her !


Caithfidh sibh a leanúint – You’ll have to follow them !


Chuaigh sí/ sé ar fórail – It went wide !


Scaoil amach an bobailín – Let’s give it a go!


Maith an cúilin -Good point 1


Scaoil uait é / í – Release it !


I ndiaidh an Chluiche- After the Game


D ‘imir sibh an – chluiche- You played a great game !


Rinne sibh gnó breá – Great work !


Bhí an t-ádh linn – We were lucky !


Bhí mí- ádh orainn – We were unlucky !


Rinne sibh bhur ndícheall – You did your best 1


Rinne sibh obair iontach amuigh ansin – You did brilliant work out there !
facebook twitter youtube