Polasaithe Gaeilge - CLG Nás na Ríogh

Go n-úsáidfidh gach Coiste an suaitheantas leis an meirge Gaeilge - CLG Nás na Ríogh.

That every committee will use the Naas GAA crest with the Irish banner – CLG Nás na Ríogh.

Go mbeidh ceannlínte ó mhiontuairiscí na gcruinnithe i nGaeilge agus i mBéarla agus go mbeidh an téacs i nGaeilge ar dtús.            

That the headings of the minutes of the meetings be in Irish and English with the Irish text first.

Go mbeidh Gaeilge le feiceáil timpeall an CLG.

That Irish will be visible around the GAA.

facebook twitter youtube