Ár Scéalta is Úire

Deireadh Fómhair 27ú - Samhain 3ú, 2017

Éire V an Danmhairg – an rud is annamh is iontach! Ní minic le hÉirinn agus an Danmhairg a chéile a imirt, ach tá stair idir na foirne mar sin féin. Deich gcluiche comórtais atá imeartha eatarthu,  trí cinn buaite ag chaon taobh agus ceithre cinn críochnaithe ar chomhscór. Ach ní mór a rá go bhfuil sé 38 bliain ó d’éirigh le foireann na hÉireann an ceann is fearr a fháil ar an Danmhairg in imirt chraoibhe. Faraor tá súil againn gur toradh deimhneach a gheobhaimid an mhí seo chugainn.

Ireland V Denmark - What's seldom is wonderful! Ireland and Denmark haven’t played each other often but there is history there anyway. Ten competitive games have been played between them, three wins each and four draws. It has to be said that it has been 38 years since the Irish team had the upper hand on Denmark in a championship. Alas, we're hoping to get a positive result this month coming.


Deireadh Fómhair 13ú - Deireadh Fómhair 20ú, 2017

Dúshlán / Challenge

There are many ways for you to use your cúpla focal. Below are examples of how you can “sign off” your emails and promote the Irish language. Why not try one? Bainigí trial as!

Foirmiúil / Formal:

Le gach dea-ghuí / With every good wish

Le dea-mhéin / With kind regards

(Is mise,) le meas / (I am) With respect

Neamhfhoirmiúil / Informal:

Míle buíochas / Many thanks

Rath Dé ort / May God prosper you

Ádh mór / All the best

Beir bua / Good Luck

 Cara / Buddy:

 Tabhair aire / Take care

 Maith thú / Well done

 Lean ort! / Keep going!

 Tóg go bog é / Take it easy


Deireadh Fómhair 6ú - Deireadh Fómhair 13ú, 2017

Ba i nGaeilge amháin a bhí an scríobh ar gheansaí speisialta Bhaile Átha Cliath do chluiche ceannais peile na hÉireann coicís ó shin.

The writing on the special edition Dublin jerseys for the All-Ireland football a fortnight ago was In Irish only.

An t-aon athrú a bhí ar na geansaithe ná go raibh téacs breise thíos faoi shuaitheantais na bhfoirne a thug le fios gur geansaithe speisialta iad do chluiche ceannais 2017. ‘Craobh Peile na Sinsear – Cluiche Ceannais 2017’ a bhí scríofa air.

The one change on the jerseys was the extra text beneath the team’s crest which indicated that it was a special jersey for the 2017 All-ireland. ‘Senior football championship – All-ireland 2017’ was written on it.


Meán Fómhair 29ú - Deireadh Fómhair 6ú, 2017

Táimid fíorbhródúil as na bhfógraí nua atá timpeall an chlub. Bainigí taitneamh astu.

We are very proud of the new signs around the club. Enjoy. 


CLG Nás na Ríogh / Naas GAA

Cuimhnigh, le do thoil, gur Zón “Go Game” é seo / Please remember this is a “Go Game” Zone

Is páistí iad na himreoirí / The players are children

Is saorálaithe iad na cóitseálaithe / The coaches are volunteers

Níl réiteoir gan locht / The referees are human

Ní Cluiche Ceannais na hÉireann é seo / This is not the All-Ireland Final

Taispeáin meas ar gach imreoir agus cóitseálaí / Show respect to all players and coaches

Is é an rud is tábhachtaí ná spraoi a bhaint as / Main priority is having fun

Bain Sult as an Lá! / Enjoy Your Day!


Meán Fómhair 22ú –Meán Fómhair 29ú, 2017

Oíche Chultúir / Culture Night

 Bridgewater Inn, na Solláin / Sallins

Úsáid do chúpla focal ag na hócáidí áitúla – SAOR IN AISCE / Use your Irish at the following three FREE local events

19:30 Seoladh oifigiúil Féile na Sollán, an cheiliúrtha bliantúil deireadh seachtaine de cheol traidisiúnta, teanga agus cultúr na hÉireann. Beidh sé ar siúl in áiteanna éagsúla sna Solláin idir 6 agus 8 Deireadh Fómhair, 2017.

20:00 Seoladh leabhair nua do pháistí, Cillian ag comhaireamh, leis an údar áitiúil, Siobhain Grogan.

21:00 Seisiún ceoil le grúpaí áitiúla, Sult agus Fonn Nua. Fáilte roimh cheoltóirí agus roimh amhránaithe eile.

 

19:30 Official launch of Féile na Sollán, an annual weekend celebration of Irish trad music, language and culture which will takes place in a variety of venues in Sallins from Friday 6th to Sunday 8th October, 2017.

20:00 The launch of Coislife’s new children’s book, Cillian ag comhaireamh, by local author, Siobhain Grogan.

21:00 Trad session with local groups, Sult and Fonn Nua. Musicians and singers welcome.


Meán Fómhair 22ú –Meán Fómhair 29ú, 2017

Tuairisc Leathcheannais Chamógaíochta Chill Dara

Ba é an tús ba mheasa ar fad é cúl a ligint isteach tar éis cúpla nóiméad ach throid an foireann chamógaíochta sinsearacha ar ais go diongbháilte. Ag leath ama níor raibh ach dhá chúilín idir Nás na Ríogh agus Cill Droichead i gcluiche leathcheannais Chamógaíochta Chill Dara.

It was the worst possible start letting in a goal after 5 minutes but the senior camogie team fought back tenaciously. At half-time there was only 2 points between Naas and Celbridge in the Kildare camogie semi-final.

Chuir siad dlús leis an imirt sa dara leath. Thug siad an-taispeántas uathu ach bhi Cill Droichead romh láidir dóibh. Ar an taobh dearfach den scéal, tá ár foireann ag feabhsú de réir mar a théann siad ar aghaidh.

They upped the ante in the second half. They put in a strong performance but Celbridge were too strong. On the positive side our team is improving as they go.


Iúil 28ú – Lúnasa 4ú, 2017

Turas na Leon go dtí an Nua-Shéalainn

Mar chuid den ócáid ar an mbealach go Nua-Shéalainn chuir lucht Maori pōwhiri, searmanas fáiltithe traidisiúnta ina mbíonn damhsa, amhráin agus óráidí, i láthair na Leon. Mar chuid de chur i láthair na Leon do na Māori, labhair Robbie Henshaw i nGaeilge. Dúirt sé i ndiaidh na hócáide gur “onóir” a bhí ann dó an Ghaeilge a úsáid ina óráid agus gur ghá dó “an Ghaeilge a thógáil as an locker” agus a thabhairt leis go dtí an Nua-Shéalainn agus gan mórán de feicthe aige le deich mbliana anuas...Ba cheart Robbie a leanúint

As part of the occasion on the way to New Zealand, the Maori put on a traditional welcome with dancing, songs and speeches, for the Lions called the pōwhiri. As part of the Lions presentation to the Maori, Robbie Henshaw spoke in Irish. Afterwards he said it was an honour for him to use Irish in his presentation and he has to “take his Irish out of the locker” and to take it with him to New Zealand even if he hasn’t used much in the last decade…We could all follow Robbie’s example.


Iúil 21ú – Iúil 28ú, 2017

Tuairisc: Cill Dara V Baile Átha Cliath

Tá Craobh Laighean buaite ag  Baile Átha Cliath don seachtú huair as a chéile, gaisce nach ndearnadh riamh roimhe seo, ach ní fheicfidh muid Jim Gavin ag déanamh mórán ceiliúrtha agus cluichí níos tábhachtaí ar a aire. 

Dublin have won the Leinster title for a seventh time in a row, a feat that has never happened before, but we won’t see Jim Gavin celebrate much with more important games on his mind.

D’aimsigh Cill Dara 1-21 agus 2-16 sa dá chluiche craoibhe a bhí buaite acu in 2017. Inniu scór siad 1-17 in aghaidh Baile Átha Cliath ach níor leor é leis an gcluiche a bhuachan. Bhí rudaí níos deacra ag Cill Dara ná in aghaidh Laoise agus in aghaidh na Mí, agus iad ag tabhairt aghaidh ar fhoireann a measadh, ó tús na craoibhe, a bheith ar cheann de na cinn is láidre sa tír.

Kildare scored 1-21 and 2-16 in the two championship games that they have won in 2017. Today thay scored 1-17 against Dublin but it wasn’t enough to win the game. Things were more difficult for Kildare than against Laois and Meath, facing a team considered, from the beginning of the championship, to be one of the strogest in the country.

Rinne tosaithe Baile Átha Cliath slad ar chosantóirí Chill Dara sa chéad fiche nóiméad agus dhá chúl sa deichiú agus aonú nóiméad déag. Tosc go raibh an scór 2 -04 in aghaidh 0 -01, níor tháinig líonrith orthu agus d’imigh Cill Dara i bhfad níos fearr le cúilíní ó Feely, Slattery and Flynn. Ag leath am ní raibh ach ceithre chúilín eatharthu agus fuair Daniel Flynn ceann de na cúiliní is fearr sa bhliain nuair a scóráil sé ó chic in aice leis an taobhlíne. Sa dara leath ní raibh an t-ádh linn ar chor ar bith mar gheall ar cúl a fháil agus tharraing BÁC siar uainn de réir a chéile.

The Dublin forwards wrecked havoc with the Kildare backs in the first twenty minutes with two goals in the tenth and eleventh minutes. Although the score was 2-04 to 0-01, Kildare didn’t panic and they played much better with points from Feely, Slattery and Flynn. At half time there was only four points between the teams and Daniel Flynn got one of the best points of the year when he scored from near the sideline. In the second half we didn’t have any luck scoring a goal and Dublin pulled away bit by bit.

Tá dhá ardú céime as a chéile bainte amach ag Cill Dara sa tsraith agus thug siad taispeántais chumasacha uathu. Tá rudaí ag feabhsú céim ar chéim.

Kildare have had two promotions back to back in the league and given capable displays. Incremental improvement is happening.


Iúil 7ú – Iúil 14ú, 2017

Deontas ó Páirc an Chrócaigh 

Tá an Coiste Gaeilge ag cur isteach ar bhabhta 2 de dheontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2017. Imeachtaí a tharlódh idir na dátaí 1 Meán Fómhair agus 31 Nollaig 2017 amháin a bheas incháilithe sa bhabhta seo. Gheobhaidh muid suas do dhá tríú de chostas imeachtaí (€600 deontas). Ba bhreá linn do smaointí do thuras Ghaeilge / ócáid - r-phoist do mickmoriarty1@gmail.com le do thoil. 


The Irish Committee are applying for round 2 of The Joe McDonnagh Foundation grant 2017 for events scheduled 1 September - 31 December 2017. We will get up to two thirds of the cost of the event (€600 grant). We would like your thoughts - email mickmoriarty1@gmail.com please. 


Meitheamh 30ú – Iúil 7ú, 2017

Tuairisc Féile 2017

Tá lúcháir an domhain orainn sa chlub go raibh na h-imreoirí camógaíochta agus iománaíochta ar ais i mbun an gcraobh comórtais náisiúnta. Táimid fíor bhuíoch don meantóirí a oibríonn go dian dícheallach ó chinn ceann na bliana. Táimid an-bhródúil as an meid atá bainte amach ag na h-imreoirí – bhuaigh na cailiní an Féile faoi 14 Roinn 3 agus díbríodh na buachaillí sna babhtaí ceathrú ceannais na scéithe do Roinn 1. Bhí an fhoireann buailte go dona ag gortuithe.

The club is delighted that the camogie and hurling players were in the national finals. We’re very thankful to the mentors who have worked tirelessly throughout the year and I wish everyone all the best. We’re very proud of the achievements of our players – the girls won the U14 Féile Division 3 and the boys were put out at the quarter finals of the shield in Division 1. The team was severely depleted by injuries.


Meitheamh 23ú – Meitheamh 30ú, 2017

Tuairisc: Cill Dara V An Mhí

Thug an bua a bhí ag Cill Dara in aghaidh Laois i gCraobh Laighean cúpla seachtain ó shin misneach d’fhoireann Cian O’Neill. Bhí sé mar sprioc ag O’Neill i mbliana cluiche ceannais Laighean a bhaint amach agus le Cathal McNally ó Johnstownbridge ag dul ar bhabhta mór scórála i bPáirc Uí Chonchúir, Tulach Mhór bhí an lámh in uachtar go luath ag Cill Dara agus beidh siad in a chéad Craobh Laighean ó 2009.

Kildare’s win over Laois in the Leinster Championship two weeks ago couraged Cian O’Neill’s team. It was a target of O’Neill’s to get to the Leinster finals this year and with Cathal McNally from Johnstownbridge going on a scoring spree in O’Connor Park, Tullamore, Kildare had an early upper hand and they will be in their first Leinster finals since 2009.

Bhí Cill Dara chun tosaigh 1-10 go 0-4 ag leath am agus tosc go bhfuair an Mhí ceithre cúilín i ndiaidh a chéile ag tús an dara leath níor tháinig líonrith orthu agus d’imigh Cill Dara níos faide chun tosaigh le cúilíní ó Feely and Flynn.

Kildare were ahead 1-10 to 0-4 at half time and although Meath got 4 points in a row at the start of the 2nd half, Kildare didn’t panic and went further ahead with points from Feely and Flynn.

Thainig Eamonn Callaghan ó Nás na Ríogh mar imreoir ionaid agus fuair sé cúilín. Ag an 68ú nóiméid fuair Daniel Flynn cúl iontach chun 1 – 04 a fháil san iomlán.

Eamonn Callaghan from Naas came on as a substitute and scored a point. On the 68th minute Daniel Flynn scored a wonderful to score 1-04 in total.

An scór deireanach ná 2-16 to 0-13.

The final score was 2-16 to 0-13


Meitheamh 16ú – Meitheamh 23ú, 2017

Conas a tá do chuid Ghaeilge: Léigh an sliocht seo a leanas ón Ardteist 2017

Thosaigh Teilifís na Gaeilge ag craoladh ó Bhaile na hAbhann i gConamara ar Oíche Shamhna 1996. Céim mhór chun cinn don Ghaeilge ba ea bunú an stáisiúin. Den chéad uair riamh, bhí seirbhís omlán teilifíse ar fáil sa Ghaeilge do phobal na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge trí chéile.

Thug an tseirbhís nua seo deis do phobal na Gaeilge a gcuid scéalta féin a insint, agus siamsaíocht teilifíse a bheith acu, ina dteanga dhúchais féin. TG4 a thugtar ar an stáisiún anois agus ar Oíche Shamhna na bliana seo caite craoladh seó spleodrach speisialta ar TG4 chun fiche bliain de sheirbhís an stáisiúin a cheiliúradh.


Meitheamh 9ú – Meitheamh 16ú, 2017

Tuairisc: Cill Dara V Laois

Tháinig an lá mór i ndeireadh na dála. Cill Dara in aghaidh Laois i bPáirc Uí Chonchúir, Tulach Mhór ar an 4ú Meitheamh. Is séasúr de codarsnacht mhór ar an dá foireann a tá i gceist – Cill Dara ag dul go Roinn 1 agus Laois go Roinn 4.

The big day finally arrived. Kildare against Laois in O’Connor Park, Tullamore ón the 4th June. It has been a season of great contrast for the two teams this year – Kildare moving to Divison 1 and Laois to Division 4.

Ní raibh ach athrú amháin ar fhoireann Laoise ón gcoicís seo caite agus ón tús cluiche a ghluaiseann ar aghaidh go tapaidh a bhí againn. Ós comhair lucht féachana 7,477 daoine, scóráil Donie Kingston ó Laois cúl álainn ach níor tháinig aon scaoll ar Cill Dara. Tar éis sé noiméid bhí na foirne ar comhscór maidir le pointí ó Kevin Feely, Cathal McNally agus Mark Donnellan. Tar éis fiche nóiméid bhí an lámh in uachtar ag Cill Dara sa chluiche seo agus bhí fhios againn nach mbeadh Laois ábalta teacht ar ais.

Laois had only one change to the team from a fortnight ago and from the start we had a fast-paced game. In front of a crowd of 7,477 people, Donie Kingston from Laois scored a great goal but Kildare didn’t panic. After 6 minutes the teams were level thanks to points from  Kevin Feely, Cathal McNally and Mark Donnellan, After 20 minutes Kildare had the upper hand and we knew that there was nó way back for Laois.

In iomlán scóráil Daniel Flynn 1 – 03 chun dul go dtí an chéad babhta eile i bpáirc Uí Chonchúir Tulach Mhór ar an 17ú Meitheamh ag 7 i.n. in aghaidh an Mhí. Is cúis áthais 1 – 21 a scóráil in aon cluiche agus chuaigh an lucht féachana abhaile le meangadh mór millteach.

In total Daniel Flynn scored 1 – 03 to go into the next round against County Meath in O’Connor Park, Tullamore on the 17th June at 7pm., To score 1 -21 in any game is a reason to be happy and the spectators went home with a great big smile.


Meitheamh 2ú – Meitheamh 9ú, 2017


Bealtaine 26ú – Meitheamh 2ú, 2017

Beir Bua d Fhoireann Chill Dara

I mí Bealtaine agus Meitheamh tosnaíonn gach foireann lán le misneach agus fuinneamh. Ar ndóigh athraíonn an scéal de réir a chéile go háirithe tar éis droch thoradh, ach fós féin is rud álainn í an Chraobh. Guímis gach rath do fhoireann Chill Dara sa chraobh.

In May and June every team is full of hope and energy. Things change especially with a poor start but still the championship is a wonderful event. Naas GAA wish the best to the Kildare county team in the championship.


Bealtaine 19ú – Bealtaine 26ú, 2017

A chairde,

Beidh turas i nGaeilge amháin ar siúl i staid Aviva, 28ú Bealtaine ag 2:45pm. Seol d'ainm agus uimhir ghutháin chuig imeachtai@sultnasollan.ie chun áit a chur in áirithe. Fáilte roimh chách.

Paisti €5 / Daoine fásta €10 / Mic léinn €7.

There will be a tour in Irish of the Aviva stadium on 28th May at 2:45pm. Send an email with your name and phone number to imeachtai@sultnasollan.ie to reserve a place. All welcome, but please note that this tour will be in Irish only.

Children €5 / Adults €10 / Students €7.


Bealtaine 12ú – Bealtaine 19ú, 2017

Tiomsú Airgid / Fundraising

Beidh tráth na gceist bóird ar siúl ar an Aoine seo sa chlubtheach ag a hOcht a chlog. Tá coiste curtha le chéile ó thuistí agus meantoirí camógaiochta agus iomáint chun déanamh cinnte go bhfuil gach rud le fáil dár n-imreoirí don Fhéile. Beidh chuid mhór tiomsú airgid de dhíth le linn na míosa atá amach romhainn chun a dothán airgid a fháil don Fhéile. Tabhair tacaíocht dúinn ár n-aidhm a shroichint roimh an gcomórtas, más féidir leat.

A table quiz will take place this Friday at 8 pm in the clubhouse. A committee of parents and mentors has been set up to ensure that the Féile players from Camogie and Hurling have everything they need. More fundraising will take place throughout this month to collect sufficient money. Please support us achieve our aim before the competition, if you can.


Campa Cásca 2017

Tá an-éileamh ar an iomáint agus an chamógaíocht i CLG Nás na Ríogh. Tá beagnach trí chéad páistí ag glacadh páirte sa champa Cásca faoi láthair. Ó chúig go ceithre bliana déag d’aois, tá siad go léir ag baint taitneamh agus tairbhe as. Tá sé go h-iontach go bhfuil na daltaí níos sine ag taispeáint a scileanna do na imreoirí níos óige. Beidh taithí acu ar fhoirne a thraenáil sa todhchaí.

There is a big demand for hurling and Camogie in Naas GAA. Nearly three hundred children participating in the camp Easter presently. From five to fourteen years old, they are all enjoying and benefiting from it. It is great that older students are showing their skills to the younger players. They will have experienced in training teams for the future.

Aibreán 7ú – Aibreán 16ú, 2017

Camógaíocht U10

Bhí foireann camógaíochta faoi 10 i CLG gCill Droichid ar an gcéad Dómhnach i mí Aibreáin do ‘blitz’. Bhí níos mó ná tríocha imreoirí ann ar lá iontach dheas. D’imir siad go han-mhaith agus iad ag cloí leis na rialacha “Go Games”.

Bhí orthu ceithre scil difriúla a úsáid (jab-lift, roll-lift, handpass agus blocking) agus d’éirigh go maith leis an bhfoireann acu ann.  Táimid fíor-bhródúil astu agus is léir go bhfuil foirne camógaíochta ag dul ó neart go neart leis an léibhéal de scileanna a bhí á thaispéaint ag an bhfoireann seo!

MÍle buíochas do na tuismitheoirí a bhí ann ag tabhairt an-spreagadh dúinn.

The U10 camogie team were in Celbridge GAA on the first Sunday in April for a blitz. More than 30 players attended on a glorious day. They played very well and used the Go Games rules.

They had to use 4 skills to display (jab-lift, roll-lift, hand-pass and blocking) and they succeeded in all 4. We’re very proud of them and it is clear from the skills on display that the team is going from strength to strength.

Many thanks to the parents who were there supporting us.


Márta 16ú – Márta 23ú, 2017

Ranganna Scrúdú Caint.

Má tá ranganna breise ag taisteal uait agus má tá tú i do bhall do clg Nás na Ríogh,  seol ríomhphost chuig mickmoriarty1@gmail.com.  Tá múinteoirí le taithí ar fáil.  €2 an duine. Bígí linn. 

Oral Irish Classes.

If you are in need of extra classes and you are a member of Naas GAA, email mickmoriarty1@gmail.com.  There are experienced teachers available.  €2 each. Join us.


Márta 9ú – Márta 16ú, 2017

Tráth na gCesit

Beidh Tráth na gCeist dáthenagach ar siúl sa clubtheach do Sheachtain na Gaeilge ar an 16ú Mí Márta ag 7:30 i.n. le airgead a bhailiú do choiste Gaeilge.  €10 taille le glacadh páirt. Failte roimh Chách.

Quiz

A bilingual quiz will take place in the clubhouse during Seachtain na Gaeilge on the 16th March to fundraise for the Irish committee. €10 fee to take part. Everyone welcome.


Márta 2ú – Márta 9ú, 2017

Turas go bPáirc an Chrócaigh / Croke Park Trip

Croke Park are having a guided tour through Irish for Seachtain na Gaeilge on Sunday 12th March.

Beidh Páirc an Chrócaigh ag déanamh turas treoraithe trí mheán na Gaeilge le haghaidh Seachtain na Gaeilge ar an Domhnach 12ú Márta.

https://crokepark.ie/news-and-events/celebrate-seachtain-na-gaeilge-at-croke-park

€10.50 - duine fásta

€8 an páiste

3 bliana agus níos óige -Saor in aisce


Feabhra 23ú – Márta 2ú, 2017

Suirbhé / Survey

Cuireann Sult na Sollán fáilte roimh phobal Co. Chill Dara, ach go háirithe roimh phobal mórcheantair Nás na Ríogh agus Na Sollán, páirt a ghlacadh i suirbhé ar líne i leith na Gaeilge sa chontae. Is é aidhm an suirbhé ná dearcadh agus tuairimí an phobail a mheas, mar chuid de thionscadal pleanáil teanga atá ar bun sa cheantar. Tógann an suirbhé thart ar deich nóiméad le críochnú, agus is féidir teacht air ag http://tinyurl.com/cilldara2017 . Foilseofar torthaí an suirbhé ar www.sultnasollan.ie i rith Sheachtain na Gaeilge 2017 i Mí an Mhárta.

 Sult na Sollán are inviting people from Co. Kildare, especially those in the greater Naas and Sallins area, to take part in an online survey about the Irish Language. The survey aims to assess peoples’ attitudes and opinions about the language, as part of a wider language planning project for the area. The survey takes about ten minutes to complete and can be accessed at http://tinyurl.com/cilldara2017 . The results of the survey will be published on www.sultnasollan.ie during Seachtain na Gaeilge 2017 this March.


Nollaig 16ú – Nollaig 23ú, 2016

Seanfhocail Nollag / Christmas Proverbs

Téann an saol thart mar a bheadh eiteoga air,
agus cuireann gach aon Nollaig bliain eile ar do ghualainn.
Life goes by as if it had wings,
and every Christmas puts another year on your shoulder.

Lá Nollag go péacach is Lá Fhéile Stiofáin ag iarraidh déirce.
A showy Christmas Day and begging on the Feast of St Stephan.

Bia is deoch i gcomhair na Nollag; éadach nua i gcomhair na Cásca.
Food and drink for Christmas; new clothes for Easter.

Seacht seachtaine ramhra ó Shamhain go Nollaig.
Seven full / long weeks from Sahmain until Christmas.

Putóga dubha na bliana, ó Nollaig go Lá Fhéile Bríde.
The darkest part of the year, from Christmas until the Feast of St. Bridgit.

Ráithe ó Nollaig go Féile Phádraig.
Three months from Christmas until the Feast of St. Patrick.

Nollaig ghlas, reilig mhéith.
A green Christmas, a fat graveyard. 

Samhain 11ú – Samhain 18ú, 2016

Nathanna Cainte: Useful Phrases

  • Maidin Mhaith – Good Morning

  • Beidh mé ar ais ar ball – I’ll be back later

  • Bain sult as do lá – Enjoy your day

  • Cad a rinne tú ar scoil inniu? – What did you do in school today?

  • An raibh lá deas agat? – Did you have a nice day?


Samhain 11ú – Samhain 18ú, 2016

Dúshlán Broadway

Bhí sé mar aidhm ar feadh na mblianta ag an gcoiste gnó bheith in ann ócáidí foirmiúla agus tiomsaithe airgid a eagrú inár gclubtheach féin sa Seanbhaile. Léirigh oíche na nduaiseanna mí Eanáir seo caite agus an tslí inar éirigh lenár gcomóradh ar 1916 le déanaí go bhfuil againn anois an t-infreastruchtúr agus na sainscileanna d’ócáidí mar iad.  

Bhí Broadway Challenge ar an stáitse an Sathairn seo caite agus, cosúil go leor imeachtaí eile sa chlub, níorbh fhéidir é a dhéanamh in éagmais diansaothar líon mhór oibrithe deonacha.  Táim cinnte de go raibh an-oíche siamsaíochta go deo ag gach duine.

 It has been the ambition of the executive for many years to host formal and fundraising events within our own clubhouse in Oldtown. Last January’s awards night and the recent success of our 1916 celebrations have proven that we have the infrastructure and expertise required for such events.

The Broadway Challenge took centre stage last Saturday and like so many events in the club, it could only be brought about by the hard work of many volunteers. I am certain that everyone had a great night’s entertainment.


Deireadh Fómhair 7ú – Deireadh Fómhair 14ú, 2016

Peil Ghaelach: Baile Átha Cliath agus Maigh Eo

Bhí Baile Átha Cliath agus Maigh Eo ag imirt sa chluiche ceannais de chraobh na hÉireann sa pheil. Bhí orthu an cluiche a athimirt toisc gur chríochnaigh an cluiche ar comhscór coicís ó shin.

Bhí slua mór i bPáirc an Chrócaigh arís Dé Sathairn chun an cluiche a fheiceáil. Thosaigh an cluiche agus d’éirigh le Baile Átha Cliath ceithre phointe a fháil gan aon scór ó Mhaigh Eo.

Ansin fuair Maigh Eo cúl. Ag leath-am ní raibh ach pointe idir na foirne, le Baile Átha Cliath pointe chun tosaigh.

Bhí pointe idir na foirne sa nóiméad deireanach den chluiche freisin. Fuair Maigh Eo cic shaor ach níor éirigh le Cillian O’Connor an scór a fháil. Bhí deireadh leis an gcluiche agus an bua ag Baile Átha Cliath. Bhuaigh siad an bhliain seo caite freisin. Bhí slua mór i lár na cathrach chun an bua a cheiliúradh tráthnóna Dé Domhnaigh.

Dublin and Mayo played in the All-Ireland football final. They had to replay to the game because the game ended in a draw two weeks ago.

There was a large crowd in Croke Park again on Saturday. The game started and Dublin got 4 points to no score from Mayo.

Then Mayo scored a goal. At half-time there was a point between the teams, with Dublin 1 point ahead.

Dublin were ahead by 1 point with the last minute of the game. Mayo got a free kick but Cillian O’Connor failed to score. The match ended and Dublin had won the game. They also won the previous year also. There was a large crowd in the city centre to celebrate the win on Sunday afternoon.


Meán Fómhair 23ú – Meán Fómhair 30ú, 2016

Ceolchoirm 1916

Tá dearbhaithe ag Mise Éire agus Rossa go mbeidh siad ar fáil don cheolchoirm mar páirt den chomóradh 1916 ar an 15ú lá Deireadh Fómhair. Bhí na ticéid ar fad don cheolchoirm Mise Éire díolta go léir nuair a sheinn siad i halla bhaile Nás na Ríogh le deanaí. Cosnaíonn na ticéid €10 an ceann chun ioc as na billí a bhaineann le ocáid mór mar seo. Beidh tuilleadh eolais le fáil ar suíomh CLG Nás na Ríogh agus beidh póstaeir in airde ag fógairt an chómoradh timpeall an baile.

 Mise Éire and Rossa have confirmed their availability for the concert as part of the 1916 commemoration on the 15th October. Tickets for Mise Éire were all sold out when they played in Naas town hall recently. The tickets cost €10 each to cover costs associated with an occasion like this. More information will be available on the Naas GAA website and on posters advertising the 1916 commemoration around the town.

Meán Fómhair 16ú – Meán Fómhair 23ú, 2016


Cuireadh / Invitation

15.10.16Mar chuid den ár comórtha 1916, tugtar cuireadh duit freastal ar lá teaghlaigh mar cheiliúradh ar ár stair agus cultúr.

As part of our 1916 commemoration, you are cordially invited to attend a family day to celebrate our history and culture.

Beidh an searmanas ar siúl Sathairn an 15ú Deireadh Fómhair i CLG Nás na Ríogh, Contae Chill Dara.

The ceremony will take place on Saturday 15th October 2016 in Naas GAA, County Kildare.

Cuirfear tús leis an gclár ag 2:00 in.

The programme begins at 2:00 pm.

Féach an nóta eolais faoi iamh i dtaca le socruithe na hócáide.

Please see the enclosed information note for further details.

RSVP

1916naasgaa@gmail.com

Faoin: 28 Meán Fómhair, 2016.


Meán Fómhair 9ú – Meán Fómhair 16ú, 2016

Scór na nÓg

Is mian le Scór a bheith dílis do mhianta Chumann Lúthchleas Gael agus tacaíocht bheo a thabhairt do rincí, ceol agus amhránaíocht thraidisiúnta na hÉireann agus do na gnéithe eile a bhaineann lenár gcultúr dúchasach. Déantar sin trí chomórtais eagsúla a reachtáil ag leibhéil ógónaigh do phaistí a tá faoi 17 ar an 1ú Eanáir 2017.

Seo a leanas líosta na Comórtais: Rinnce Foirne, Amhranaíocht Aonair, Aistriseoireacht/Scéalaíocht, Bailéad Ghrúpa, Léiriú Stáitse, Ceol Uirlise, Rince Seit agus Trá na gCeist.

Tuilleadh eolais le fail ó http://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/scor agus mickmoriarty1@gmail.com

Scór na nÓg seeks to advance the aspirations of the GAA to actively promote and support traditional Irish dancing, music, song and other aspects of Irish culture. This is done through organising a range of youth competitions to children who are under 17 on the 1st January 2017.

The following is a list of competitions: Céilí or Figure Dancing, Solo Singing, Recitation/Storytelling, Ballad Group, Stage Presentation, Instrumental Music , Set Dancing and a Table Quiz.

More information available from http://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/scor 

and mickmoriarty1@gmail.com


Meán Fómhair 2ú – Meán Fómhair 9ú, 2016

Comóradh 1916:

Ar an 15ú lá Deireadh Fómhair 2016, beidh comóradh againn sa chlub i gcomhair eachtraí timpeall Éirí Amach na Cásca 1916 chomh maith  le 129 bliain ó bunaíodh CLG Nás na Ríogh.

Um thrathnóna beidh taispeántas ó ghrúpa “The Irish Volunteers” le cuimhneacháin ón tréimhse seo. Taréis sin beidh an pháirt oifigiúil don lá le cabhair ón bhforsa cosantha. Anseo beidh an Forógra a léamh agus an bratach ardaithe. Nuair a tá sé seo chriochnaithe beidh méaróga bia le fáil agus oiche den scoth le ceol ó “Mise Éire” agus “Rossa”.

Bígí linn.

 1916 Commemoration:

On the 15th October 2016, the club will commemorate the events surrounding the 1916 Easter Rising and the club’s 129th anniversary.

In the afternoon “The Irish Volunteers” will have a display of memorabilia from this period. After this we have the official part of the day with help from the defence forces. Here we will have the reading of the proclamation and the raising of the flag. When this is finished we will have finger foods and then a wonderful night of music with “Mise Éire” and “Rossa”.

Lúnasa 26ú – Meán Fómhair 2ú, 2016


Lúnasa 19ú – Lúnasa 26ú, 2016

Oíche Cheoil Traidisiúnta:

Bhí oíche cheoil traidisiúnta i gclubtheach CLG Nás na Ríogh ag deireadh mí Iúil. Le deontas ó Foras na Gaeilge, bhíomar abalta ceol den scoth a chur ar fáil le cabhair ó Mary Ryan agus comhaltas Kilteel /Eadestown. Bhí  an seisiún oiriúnach le daoine óga ó 8 mbliana ar aghaidh agus bhain gach duine an taithneamh as. Chuireamar méaróga bia ar fáil i rith an tseisiúin freisin. Míle buíochas do ghach uile dhuine a ghlac páirt as.

Traditional Music Night:

A night of traditional music took place in Naas GAA’s clubhouse at the end of May. With a grant from Foras na Gaeilge, we were able to have excellent music available with the help of Mary Ryan and Kilteel / Eadestown comhaltas. The session was suitable to younger people from the age of 8 and everyone enjoyed it. We had finger food available throughout the session. Many thanks to all who participated.

Comóradh 1916 / 1916 Commemoration

15ú Deireadh Fómhair, 2016 / October 15th, 2016

A chara,

Ócáid iontach suntasach is ea i gcomóradh 1916 agus Forógra na Poblachta do mhuintir na hÉireann /The centenary of the 1916 Rising and the Irish Proclamation is of huge significance for the people of Ireland. Naas GAA will mark this historical period in conjunction with its own 129th anniversary on October 15th, 2016. We intend to have an exhibition of materials related to this period on show during the afternoon, the reading of the Proclamation and the raising of the tricolour, followed by a series of lectures and finishing with an evening of entertainment.

Beidh aird ar léith tugtha do na daoine áitiúla siúd a ghlac páirt san Éirí amach 1916 nó dá gaolta a tá ina gconaí i Nás na Ríogh faoi láthair / Particular focus will be given to those from Naas or relatives of those who participated in the events around the Rising who now live in Naas. This special anniversary is a time to remember all those involved and we need your support to help engage our members with a part of our local history. We are requesting that you would submit copies of any stories or photographs that you might have in your possession and that you would bring any memorabilia that you might have to the GAA on the day of the commemoration so as to display it to the community. You may contact this committee by emailing 1916naasgaa@gmail.com or contacting Mick Moriarty at 085 1273620.

Cuireadh coiste 1916 le chéile le baill as gach fochoiste agus as an gcoiste feidhmiúcháin / A 1916 committee has been put into place with a representative from each of the club’s sub-committees as well as from the club’s executive. If you have a particular interest in joining this committee, you are welcome to join us at our next meeting in the clubhouse at 8:30 pm on July 26th 2016.

Le gach dea-ghuí,

Seán Mac Mathúna (Chairman, 1916 Committee)


Iúil 8ú – Iúil 15ú, 2016

Ceol Traidisiúnta

Beidh seisiún ar siúl i gclubtheach CLG Nás na Ríogh ar an gCéadaoin, 27ú Iúil ó 7:30 i.n. Táimid fíorbhuíoch do Mary Ryan agus Comhaltas Chill tSíle as ucht a gcuid tacaíochta chun an ceol traidisiúnta a thosnú. Táimid ag iarraidh daoine fásta freisin a fháil chun leanúint ar aghaidh leis an seisiún. Beidh fáilte roimh chách.

Traditional Music

There will be a trad session in the clubhouse of Naas GAA on Wednesday, 27th July from 7:30pm. We are sincerely grateful to Mary Ryan and Kilteel Comhaltas for their support in starting the session. We are asking that some adults will also come along to continue the music. Everyone is welcome.


Iúil 1ú – Iúil 8ú, 2016

Cluiche Taispeántas

Ceann do na tionscnaimh a bhfuil tacaíocht acu ó Páirc an Chrócaigh ná cluiche na nÓg a bheith ar siúl ag sos leath ama ag cluichí ceannais timpeall na tíre. Beidh foireann sinsear iománaíochta Nás na Ríogh ag imirt in aghaidh Éire Óg ar Satharn seo don tsraithchomórtas ceannais Iománaíocht Chill Dara. Ag an gcluiche seo beidh foireann iománaíocht fé 7 ag imirt cluiche taispeántas. Táim cinnte go foghleoidh siad go leor ó na himreoirí sinsearacha. Gach rath ar ár bhfoireann.

Exhibition Match

One of the Croke Park backed initiatives is a youth game to be held at the half-time interval at finals throughout the country. Naas senior hurling team will play against Éire Óg in the Kildare league hurling final this Saturday. At this game, the U7 hurling team will play an exhibition match. I am sure that they will learn a lot from the senior players. Every good wish to our team.


Meitheamh 24ú – Iúil 1ú, 2016

Féile na nGael:

Níl aon dabht faoi ach gur ócáid mhórthaibhseach, shiamsúil agus spreagúil a bhí sna cluichí Féile na Gael a bhí ar siúl idir 17 – 19 Meitheamh. Tá comhghairdeas tuillte ag na foirne camógaíochta agus iománaíochta mar gheall ar a n-eachtraí - Curadh Chamógaíochta Roinn a trí, agus Curadh Iománaíochta ‘Shield’ Roinn a hAon. Beidh sé suimiúil conas a n-éireoidh leo sa todhchaí!

There’s no doubting that the Féile games which took place between 17 – 19 June were a spectacularly entertaining and exciting event. Congratulations are due to the camogie and hurling teams on their feats – Camogie Division 3 Champions and Hurling ‘Shield’ Division 1 Champions. It’ll be interesting to see how they progress in the future!


Meitheamh 17ú – Meitheamh 24ú, 2016

Curadh Chill Dara:

Comhghairdeas leis na h-imreoirí faoi 12 agus le Damian, Ollie, Ronan agus Sinéad (na meantóirí) as a ngaisce le deanaí: Curadh Chamógaíochta Chill Dara Faoi 12 - Roinn a hAon agus a Dó, 2016, ba iad. Guímíd gach rath orthu sa todhchaí. Bí cinnte - an té atá thuas óltar deoch air.

Kildare Champions:

Congratulations to the U12 players and to Damian, Ollie, Ronan and Sinéad (the mentors) on their recent feat: Kildare U12 Camogie Champions - Division 1 and Division 2, 2016. We wish them every success in the future.  Remember - nothing succeeds like success.


Meitheamh 3ú – Meitheamh 17ú, 2016

Na Scrúduithe:

Go n-éirí go geal le gach duine a tá ag déanamh an Teastas Soiséaraigh agus na hÁrdteiste. Bígí ullamh do na scrúdaithe. Codlaigí go sámh agus léigí gach ceist go curamach.

The Exams:

Best wishes to everyone that are taking the Junior and Leaving certificate exams. Be prepared for the exams. Sleep well and read all the questions carefully.


Bealtaine 27ú – Meitheamh 3ú, 2016

Ciorcal Comhrá:

Beidh muid ag buaileadh le chéile sa chlubtheach idir 7 – 8 ar an gCéadaoin seo (1ú Meitheamh) do chaife/tae agus do chúpla focal. Is leor beirt!

Bealtaine 20ú – Bealtaine 27ú, 2016

Féile na nGael

Beidh Féile na nGael ar siúl i dTiobraid Árann / Port Láirge ar an deireadh seachtaine 17-19ú Meitheamh 2016.

Is é an aidhm lárnach de Fhéile fealsúnacht nach go bhfuil an deis ag gach imreoir a bheith pháirteach agus a bheith ag imirt ina gcomortas Féile ag an leibhéal dá n-aois agus go mbeidh said in ann a scileanna agus láidreachtaí a chur chun cinn.

Iarraim ort tacú nuair is féidir leat.

Féile na nGael will be held in Tipperary/Waterford on the weekend of 17th – 19th June 2016.

A core aim of Féile is to promote a philosophy whereby every player has the opportunity to participate and play in their respective Féile tournament at a level commensurate to their age, skills and strengths.

Please support where you can.


Bealtaine 13ú – Bealtaine 20ú, 2016

Scoláireacht 2016

Ta scoláireacht le fáil ó CLG Coiste Chontae Chill Dara má tá tú ag freastal ar an nGaeltacht an Samhradh seo.  Níl ach coicís fágatha chun an fhoirm iarratais a líonadh. Tá sé le fáil ar suíomh ár gclub faoi “Foirm Oifigiúil”. Tá na rialacha ar an bhfoirm freisin. Caithfidh sibh litir a fháil ón gcoláiste Gaeltachta agus ó runaí an chlub agus mar sin, ní féidir leat a thuilleadh moille a dhéanamh.

Scholarship 2016

If you are attending the Gaeltacht this summer, there is a scholarship available from the Kildare County Board. There are only two weeks left for the form to be filled out. It is available on the club’s website under “Official Forms”. The rules can be found on the form also. You must get a letter from the Irish College and from the club’s secretary, so, you can’t afford to delay.


Bealtaine 6ú – Bealtaine 13ú, 2016

An Athbheochan Chultúrtha

Ceann de fhoinsí Éirí Amach 1916 ba ea an forás ar náisiúnachas cultúrtha a tháinig chun cinn an chéad deich mbliana den fhichiú céad. Bunaíodh an Cumann Lúthchleas Gael in 1884 le cluichí Éireannacha a chothú agus Conradh na Gaeilge in 1893 chun an teanga a athbheochan -  imeachtaí a chuir go mór leis an tuiscint láidir ag daoine óga ar chultúr Éireannach dá gcuid féin.

Tá an CLG Nás na Ríogh fós chun tosaigh ag cur leis an athbheochan seo.

The Cultural Revival

One of the sources of the 1916 Rising lay in the upsurge of cultural nationalism that came to a head in the first decade of the twentieth century. The founding in 1884 of the Gaelic Athletic Association to foster Irish games and of the Gaelic League in 1893 to revive the Irish language  gave the younger generation a strong sense of a distinctively Irish cultural identity.

Naas GAA is still to the fore in promoting this cultural revival.

Aibreáin 29ú – Bealtaine 6ú, 2016

Bronnadh Speisialta:

Ag an gcruinniú is déánaí ag an gcoiste Feidhmiúcháin, tugadh onóir d’iar-captaen peil sinsearach Chill Dara, Eamonn Callaghan agus captaen faoi-láthair, Eoin Doyle. Bhronn an tUachtarán Pat O’Shea agus leas-Uachtarán Liam McManus iad. Thug Eoin a gheansaí idirnáisiúnta don chlub. Táimid an-bhuíoch de as a chuid flaithiúlacht. Cuirfear an geansaí in aice le ceann eile a thug Eamonn don chlubtheach.

Tá CLG Nás na Ríogh an- bhródúil as aitheantas a thabhairt tar éis beirt chaptaen sinsearach Chill Dara inár céimeanna.

Special Presentation:

At the most recent meeting of the executive committee, outgoing Kildare Senior Football captain, Eamonn Callaghan and current captain, Eoin Doyle, were honoured by Naas GAA. The president, Pat O’Shea and vice-president, Liam McManus, made the presentations. Eoin very generously donated his international jersey to the club. We are very grateful for his generosity. We will put the jersey in the clubhouse with the one that Eamonn donated.

Naas GAA are very proud to acknowledge having Two Kildare Senior Football Captains in our ranks

Ciorcal Comhrá:

Beidh muid ag buaileadh le chéile sa chlubtheach idir 7 – 8 ar an gCéadaoin seo (4ú Bealtaine) do caife/tae agus do chúpla focal. Is leor beirt!

 

Aibreáin 22ú – Aibreáin 29ú, 2016

Go Games:

Tá na Go Games ar ais arís an bhliain seo. Cuireann sé iallach ar na himreoirí bheith ag obair níos crua agus ag an am céanna cumas a chur ar a scileanna.

Bhí foireann iománaíochta faoi a seacht ag imirt in aghaidh CLG Na Sollán ar an Luan. Ba shamplaí maithe iad na cluichí sin den dea-iománaíocht. Bhí na buachaillí an-aclaí agus bhuaigh siad an dá chluiche. Ádh mór orthu agus ar na meantóirí.

Go Games:

The Go Games are back again this year. It allows players to work harder and at the same time to increase their competence.

The U7 hurling team was in action last Monday in Sallins GAA. The games were a great advert for good hurling. The lads were very fit and won their two games. Well done to the players and the mentors.

Aibreáin 15ú – Aibreáin 22ú, 2016

Ceann do na buntaistí a théann leis na Cúl Camps:

Is gné lárnach de Cúl Camps clár cothaithe-bhunaithe, Kellogg’s Powering Play, a seoladh anuraidh agus a chabhraíonn le tuiscint na bpáistí faoin tábhacht a bhaineann le bia sláintiúil agus go háirithe , faoin tábhacht a bhaineann leis le linn gníomhaíocht choirp . Beidh pacáistí ar fáil do ghach páiste a ghlacann páirt, le heolas cothaitheach chun roghanna bia gur chóir dóibh a ithe a chur chun cinn.

One of the advantages of Cúl Camps:

A key component of Cúl  Camps is a nutrition-based programme, Kellogg’s Powering Play, which was launched last year and helps children understand the importance of healthy eating and in particular, the importance of nutrition during physical activity. All participating children will receive packs with nutritional information to help promote greater awareness of the food choices they should be making.

Aibreáin 8ú – Aibreáin 15ú, 2016

Tá súil agam go raibh Cásc deas agaibh go léir! Ba mhaith liom sibh a mheabhrú faoin Féile Ceoil Ravelóid a bhéas ar siúl anseo i mBaile Átha Cliath ar an 10-12 Meithimh. Tá ticéidí ar dhíol anois ar líne. Tá gach eolas faoin féile, an chéad Fhéile lán Gaelach riamh in Éirinn, ar fáil anseo:  http://raveloid.ie/

I'm sure that you all had a great Easter! I would like you to think about the Music Festival Ravelóid that will take place in Dublin on 10-12 June. Tickets are available online. All information about the festival, the first all Irish festival in Ireland is available at:  http://raveloid.ie/

Is féile náisiúnta shamhraidh í Ravelóid ina dtiocfaidh daoine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar chultúr comhaimseartha na Gaeilge – ceol, greann, drámaíocht, damhsa, spórt, litríochta agus eile.

Ravelóid is a new unique summer festival in which people will come together to celebrate today’s Irish language culture – music, dance, comedy, drama, sport, literature and more.

Aibreáin 1ú – Aibreáin 8ú, 2016

Ag freastal ar an Campa Cásca:

Bíonn an campa ar siúl i rith na Cásca ó Máirt (29ú) go hAoine (1ú), 10:30 a.m. go 2:00 i.n., do chamógaíocht agus iománaíocht. Bíonn an deis ag páistí cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha acu i mionchluichí. Is deis iontach é. Bainigí sult as!

Attending the Easter Camp:

The camp is running between Tuesday (29th) and Friday (1st) from 10:30 am to 2:00 pm for Camogie and Hurling. Children have the opportunity to put into practice what they have learned through mini games. It's a fantastic opportunity. Enjoy!

Frásaí:

Bhí an-chluiche aige inniu - He had a fine game today

Tá sí ag imirt thar cionn faoi láthair - She's on top of her game at the moment

 

Márta 25ú – Aibreáin 1ú, 2016

Díreach le hachoimre a thabhairt ar an méid a tharla i rith Seachtain na Gaeilge.

Just to recap on what happened during Seachtain na Gaeilge.

Ar dtús, ghlacamar páirt i Rith 2016 ar an 4ú Márta. Ritheamar an ciliméadar ón CLG go lár an bhaile. Freisin, thugamar ranganna breise don scrúdu béil do dhaltaí sa séú bliain. Buíochas mór do Fhéilim Mac Donncha agus do Shay Ó Cuinn a mhúin na ranganna do dtí seo. Beidh Tiarnán Mac Conchradha i gceannas ar an rang deireanach an Domhnach seo idir 5 p.m. agus 6 p.m.

Firstly, we took part in Rith 2016 on the 4th March. We rang the 1 kilometre from the GAA to the centre of town. Also, we gave extra oral Irish classes to 6th Year students. Many thanks to Féilim Mac Donnacha and Shay Ó Cuinn who taught these classes to date. Tiarnán Mac Conchradha will be in charge this Sunday for the last session between 5pm and 6 pm.

Bhí tráth na gceist ar siúl againn ar an gCéadaoin. Bhí seacht mbabhta ann. Tar éis an tsosa, bhí spotduaiseanna ar fáil agus bhí na buaiteoirí lán-sásta leis na huibheacha Cásca a bhuaigh siad. Bhí seacht mbord ann ar an oíche, ach bhain gach duine sult as agus táimid dóchasach go mbeidh slua níos mó againn an bliain seo chugainn. D’úsáideamar teilgeoir sonraí agus bhí gach ceist i nGaeilge agus ansin i mBéarla. Má tá aon duine ag iarraidh an Powerpoint leis na ceisteanna a fháil, téadh sé/sí i dteagmháil linn ag GaeilgeCLGNásnaRíogh@gmail.com agus beidh fáilte roimhe/roimpi é a fháil uainn.

We had our table quiz on Wednesday. There were seven rounds in the quiz. After the break, there were spot prizes to be won and the winners were delighted with their Easter eggs. There were seven tables on the night, but we are very hopeful that there will be a bigger crowd next year. We used a data projector and all questions were in Irish first and then in English. If anyone would like the Powerpoint with the questions, make contact with GaeilgeCLGNásnaRíogh@gmail.com and you will be very welcome to it.

Bhí comórtas beag againn freisin.  Chuireamar ainmneacha na bpáistí a d’úsáid cúpla focal le linn Seachtain na Gaeilge, isteach i gcrannchur do dhearbhán €10 ó Colgans.  Bhuaigh Laura Higging (U9 camógaíocht) agus Fahsai Nic Chonchradha (U12 peil). Bhí an crannchur againn  i lár thráth na gceist. Buíochas leis na meantóirí a rinne a ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn agus go háirithe na himreoirí a d’úsáid í.

We also had a small competition. We put the names of children who used their cúpla focal during training during Seachtain na Gaeilge into a draw for two €10 vouchers from Colgans. The winners were Laura Higgins (U9 Camogie) and Fahsai Nic Conchradha. The draw took place during the quiz. Many thanks to the mentors who promoting Irish and especially the players who spoke it.

Míle buíochas as ucht bhur gcuid tacaíochta leis na himeachtaí. Ní neart go cur le chéile!

Thanks to all who support our events. Strength in unity!

An Coiste Gaeilge

 

Peil na mBan Chill Dara (faoi 12)

Comhghairdeas leis an triúr Aisling Lawlor, Fahsai Nic Chonchradha agus Gillian Reilly atá roghnaithe le deanaí do fhoireann peile Chill Dara faoi 12. Tá an club an-bhródúil asaibh. Buíochas mór le Turlough Ó Floinn agus leis na meantóirí go léir

Kildare Ladies' Football U12

Congratulations to Aisling Lawlor, Fahsai Nic Chonchradha and Gillian Reilly who have been recently selected onto the Kildare U12 football team. The club is very proud of you. Many thanks to Turlough Flynn and his team of mentors.

Márta 18ú – Márta 25ú, 2016

An Nuacht is Deireanaí:

Míle Buíochas do Shay Quinn as ucht na hoibre a rinne sé an Domhnach seo chaite. Ar an Domhnach seo chugainn cuirfimid na daltaí i ngrúpaí do na béaltrialacha ionas go mbeidh siad in ann topaicí éagsúla a phlé.

Freisin ná déan dearmad ar an Tráth na gCeist dátheangach a bheidh ar an gCéadaoin, 16ú Márta ar 8 p.m. sa chlub do Sheachtain na Gaeilge.

Latest News:

Many thanks to Shay Quinn for all his work last Sunday. This Sunday we will put students into groups to discuss different topics that may apply to the Oral Irish test.

Don't forget the bilingual quiz to be held as part of Seachtain na Gaeilge in the club on Wednesday 16th March at 8 pm

Márta 11ú – Márta 18ú, 2016

Ranganna Gaeilge:

D’eirigh go han mhaith leis na daltaí ag an gcéad rang scrúdú béil ar an Domhnach seo caite. Ba mhaith linn míle buíochas a ghabháil do Fhéilim MacDonncha, a thug a chuid ama dúinn chun cabhrú leis na dalta agus le Shay Quinn, múinteoir eile ón gceantar.

Beimid ag leanúint ar aghaidh Dé Domhnaigh, 6ú Márta, idir 5 p.m. – 6 p.m.   Tá níos mó oibre le déanamh ar an bhfiche sraith pictiúr. Bronnfar 80 marc as 240 marc ar an gcuid seo den Scrúdú Cainte.

Irish Classes:

The students got on very well at the first oral Irish class last Sunday. We would like to thank Féilim MacDonncha for his generosity who gave up his time to help the students.

We will be continuing next Sunday, 6th May, between 5pm – 6pm, with Shay Quinn, a local Irish teacher. We have more work to do on the 20 “series of pictures”. 80 out of 240 marks are awarded for this portion of the oral Irish.

Márta 3ú – Márta 10ú, 2016

Scrúdú Béil:

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le Feilim Mac Donncha atá ag tacú go gníomhach leis an gCoiste Gaeilge. Beidh sé ag múineadh baill den Chlub atá sa séú bliain maidir mar ullmhúchán don scrúdú béil  ar an 28ú lá Feabhra. Tá taithí aige ar an réimse mar mhúinteoir agus mar chigire. Tá fáilte roimh chách. Bígí linn. Is fiú duit tú féin a ullmhú roimh ré!

Dá mbeadh múinteoir Gaeilge eile ann atá breá sásta, ullamh agus in ann uair a thabhairt don scrúdú béil, bí i dteagmháil linn ag GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com

Oral Irish:

We'd like to say a big thank you to Feilim Mac Donncha who is actively supporting the Coiste Gaeilge. He will be teaching members of the club who are in Sixth Year towards the oral Irish on the 28th February. He has experience in this field as a teacher and an inspector. All are welcome. It's worth preparing beforehand!

If there is another Irish teacher ready, willing and able to give an hour to help with the oral Irish, contact us at GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com

 

Feabhra 25ú – Márta 4ú, 2016

Ag foghlaim Gaeilge sa chlub:

Táimid chun cúrsa don scrúdú béil a chur ar siúl do na baill atá sa séú bliain agus ag ullmhú don  ardteistiméireacht. Ag tosú ar an Domhnach, 28ú Feabhra, idir 5 p.m. agus 6p.m. ar feadh ceithre seachtaine, beidh múinteoirí agus aoi-chainteoirí eagraithe ag an gcoiste Gaeilge chun tacaíocht a thabhairt do na daltaí. Beidh tuilleadh eolais ar fáil i gceann seachtaine. Tá sé ar fáil ar chostas íseal - €1 an seisiún. Caife, tae agus brioscaí saor do chách.

Learning Irish in the club:

We are offering a course to our Sixth Year GAA members who are undertaking the Leaving Cert, to help prepare them for the oral Irish exam. Beginning on Sunday, 28th February, between 5pm – 6pm, for four weeks, the Coiste Gaeilge will organise teachers and guest speakers to help these students. There will be more information available next week.  This is available at the very low price of €1 per session. Coffee, tea and biscuits free for everyone.

The Coiste Gaeilge is offering all 6th Year students who are members of Naas GAA a chance to improve their Irish for the Scrudú Béil. Sundays between 5 – 6 for 4 weeks starting on Feb 28th. Níos mó eolais an suíomh

facebook twitter youtube